12 Barisan di Padang Mahsyar

Suatu ketika, Muadz bin Jabal ra menghadap Rasulullah saw dan bertanya: “Wahai Rasulullah, tolong uraikan kepadaku mengenai firman Allah SWT: “Pada saat sangkakala ditiup, maka kamu sekalian datang berbaris-baris.” (QS An-Naba’:18)” Mendengar pertanyaan tersebut, baginda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menangis dan basah pakaian dengan air mata. Lalu menjawab: “Wahai Muadz, engkau telah bertanya kepadaku, perkara […]

Share